GeoHive

Sonraí geospásúla uile na hÉireann, iad ar fad in aon áit amháin.

Aithníonn Straitéis Sonraí na Seirbhíse Poiblí 2019 – 2023 GeoHive mar mhol sonraí geospásúla an Stáit. Tá sé deartha chun sonraí údarásacha 3ú páirtí a ionchorprú, chun cur ar chumas comhlachtaí seirbhíse poiblí, gnólachtaí agus saoránaigh na sonraí geospásúla seo a aimsiú, iad a iniúchadh agus a úsáid chun tuiscint níos fearr a fháil ar gach gné de shaol na hÉireann.

D’fhorbair Suirbhéireacht Ordanáis Éireann GeoHive in 2015 agus cuireadh leis é le seirbhísí nua, gnéithe nua agus ábhar nua, tá sé mar aidhm ag GeoHive sonraí geospásúla uile na hÉireann a dhéanamh inrochtana, go léir in aon áit amháin.

Tá GeoHive tagtha chun cinn chun bheith ina Mhol Sonraí Geospásúla an stáit le tacaíocht ó pháirtithe leasmhara na hearnála poiblí. Ghlac ionadaithe ó níos mó ná fiche comhlacht seirbhíse poiblí páirt i bpróiseas athbhreithnithe béite, ag cur aiseolas ar fáil i gceistneoir struchtúrtha – agus tá go leor den aiseolas seo á ionchorprú anois i bplean oibre leanúnach an ardáin.

Cuireann Amharcóir Léarscáileanna GeoHive feabhsaithe léarscáil idirghníomhach atá simplí le húsáid ar fáil a ligeann d’úsáideoirí sonraí a aimsiú a bhaineann le láithreacha ar leith. Cuireann feidhmiúlacht nua ar chumas úsáideoirí tarraingt ar léarscáileanna, faid a thomhas agus sleamhnú idir radharcanna éagsúla chun tuiscint níos doimhne a fháil ar shuíomhanna aonair nó ar réigiúin iomlána.

GeoHive Map Viewer

Déanann Catalóg Sonraí GeoHive níos éasca sonraí comhshaoil, fuinnimh, sláinte agus tithíochta agus criosaithe a aimsiú agus a úsáid, i measc catagóirí sonraí eile. Is féidir le húsáideoirí leas a bhaint freisin as an rannán Téamaí de GeoHive chun rochtain a fháil ar shaibhreas aipeanna gréasáin ar líne, léarscáileanna scéalta agus deais arna gcruthú agus arna gcothabháil ag comhlachtaí seirbhíse poiblí éagsúla.

Tá ardán GeoHive bunaithe ar chur chuige cónasctha maidir le comhroinnt sonraí. Tá a shonraí, a inneachar agus a sheirbhísí gréasáin fós ina n-úinéirí agus á gcothabháil ag gach comhlacht seirbhíse poiblí; ní féidir le heagraíochtaí ach ardán GeoHive a úsáid chun na hacmhainní seo a dhéanamh níos inrochtana do líon níos leithne úsáideoirí.

Ar an mbealach seo, tacaíonn GeoHive le prionsabail Straitéis TFC an Rialtais trí chur ar chumas comhlachtaí seirbhíse poiblí “tógáil le comhroinnt”, smaoineamh “go digiteach ar dtús” agus “sonraí mar chumasóir” a úsáid le haghaidh úsáidí níos nuálaí sonraí laistigh den rialtas. Cuidíonn sé le “rialachas a fheabhsú” trína chinntiú go bhfuil an cur chuige céanna ag gach comhlacht poiblí maidir le sonraí geospásúla a chomhroinnt agus gan dabht go méadóidh sé “acmhainn” san earnáil phoiblí trí shonraí níos fearr a chur ar fáil do gach duine.

Tabhair cuairt ar Geohive nuashonraithe

Léarscáileanna Stairiúla & Amharcóir Baile Fearainn

Maidir le húsáideoirí a bhfuil suim ar leith acu i Léarscáilíocht Stairiúil an OSi, tá an t-amharcóir Léarscáileanna Stairiúla & Bailte Fearainn forbartha againn a chuireann ar chumas úsáideoirí Bailte Fearainn a chuardach, gnéithe stairiúla a fheiceáil agus rogha a dhéanamh ó thacar de bhunléarscáileanna stairiúla agus reatha. Ligeann sé freisin d’úsáideoirí ár seirbhísí léarscáilithe stairiúla a fhorleagan thar na léarscáileanna is déanaí atá againn atá ar fáil, agus feidhmiúlacht trédhearcachta agus swipe a úsáid chun athrú thar am a thuiscint.

Cliceáil ar an nasc thíos le do thoil le haghaidh treoir úsáideora ar an lucht féachana Léarscáileanna Stairiúla & Bailte Fearainn.

Tá dhá dheais idirghníomhacha nua forbartha againn freisin a ligeann d’úsáideoirí iniúchadh a dhéanamh ar an athrú atá tagtha ar thírdhreach na hÉireann le himeacht ama.

Taispeánann painéal na Léarscáileanna Stairiúla Náisiúnta ár seirbhísí léarscáilithe stairiúla in aon radharc amháin, agus ligeann sé d’úsáideoirí panáil agus zúmáil isteach ina réimse spéise.

Taispeánann an Deais Náisiúnta Aeríomhánna ár n-íomhánna náisiúnta in aon radharc amháin, agus ligeann sé d’úsáideoirí panáil agus zúmáil isteach chuig a réimse spéise.

Townland and Historic Mapviewer
Treoir do Amharcóir Léarscáile Baile Fearainn agus Stairiúil.