baseline_measurement

Chun tús a chur leis an suirbhé tomhaiseadh taobh amháin de thriantán amháin, bhí sé riachtanach go mbeadh an bonnlíne cruinn toisc go raibh an suirbhé iomlán ag brath air. Bhain an ionstraim a úsáideadh chun an bonnlíne a thomhas leas as an bprionsabal go gcúiteodh agus go gcealódh rátaí infhairsingithe dhá mhiotal dhifriúla a chéile agus go bhfágfaí faid iomlána na mBarraí Colby gan athrú. Breathnaíodh é in 1827-28 faoi iomairí chun luaineachtaí i dteocht a íoslaghdú thóg sé 60 lá an fad (thart ar 7.89 míle) a thomhas.

I 1960 tomhaiseadh an bonnlíne arís ag úsáid Teallúraiméadair agus an difríocht sa tomhas ag úsáid barraí Colby agus bhí an Teallúraiméadar thart ar 1 troigh thar fad 8 míle – cruthúnas de na caighdeáin arda agus den chruinneas a bhain le tomhas 1827.

principle_triangulation

Bhí an suirbhé bunaithe ar líonra triantán. Ba iad Ramsden agus Throughton agus Simms na chéad Teodailítí a úsáideadh. Bhí Teodailít trí troigh agus dhá throigh ann.

Ba é an chéad rud a bhí le déanamh ná creatlach na bpointí ar a mbunófaí na triantáin a aimsiú. Bhí taobhanna 150km ag roinnt de na triantáin.

detail_survey

D’úsáid ceannairí dúiche Teodailítí níos lú ansin chun breathnú ar an líonra triantánúil tánaisteach agus treasach. Ritheadh Línte Slabhra idir stáisiúin threasacha l ag seiceáil an fhaid ríomhairithe thriantánúil agus ag éascú foroinnt an triantáin le suirbhé slabhra mionsonraithe a dhéanamh ar gach bóthar agus rian.

Rinneadh suirbhéireacht agus léarscáiliú ar bhallaí agus ar fhálta, ar aibhneacha agus srutháin, ar thithe agus ar sciobóil.

irish_datum

Pointe Tagra Éireannach 1837 fosaithe ar Theach Solais an Phoill Bhig i gcuan Bhaile Átha Cliath le haghaidh príomh-leibhéaladh agus comhrianú na hÉireann. Cuireadh an Príomhlíonra i gcrích in 1843.

D’fhág an líonra tagarmharc ón gcéad leibhéaladh a rinneadh marc ar an tírdhreach i bhfoirm crobh préacháin a ghearr isteach i bhfoirgnimh ballaí agus droichead, Fágadh na sonraí sin in úsáid go dtí gur chuir Meánleibhéal na Mara ar fionraí é ag Ceann Mhálanna 1958.